współpraca

W celu zapewnienia kompleksowych usług firma WWTECH współpracuje z firmami zewnętrznymi w zakresie m.in:

Projektów, koncepcji, generalnego wykonawstwa;

Badań i rozwoju (instytuty badawcze);

Doboru i montażu urządzeń oraz technologii oczyszczania ścieków, uzdatniania i odzysku wody, gospodarki osadowo-biogazowej, kogeneracji, AKPiA;

Dostaw chemii oraz biopreparatów;

Przemysłowego czyszczenia zbiorników oraz akwenów;

Odbioru i zagospodarowania odpadów płynnych w tym biodegradowalnych;

Pomiarów oraz badań środowiskowych;

Konsultingu środowiskowego.