zakres usług

Firma WWTECH w ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi w szeroko pojętej gospodarce wodno-ściekowej, takie jak:

Audyty technologiczne oczyszczalni ścieków;

Ekspertyzy stanu gospodarki wodno-ściekowej zakładów produkcyjnych oraz oczyszczalni ścieków;

Doradztwo techniczno-technologiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, biogazowej oraz odpadowej na etapie eksploatacji, projektowania oraz inwestycji;

Nadzór technologiczny nad instalacją oczyszczania lub podczyszczania ścieków;

Rozruchy oczyszczalni ścieków oraz komór fermentacyjnych;

Wsparcie technologiczne w zakresie utrzymania bieżącego reżimu technologicznego oraz przy rozwiązywaniu problemów technologicznych dotyczących ścieków.